Misiunea Platformei Sociale este de a consolida poziția și impactul organizațiilor societății civile care acționează în domeniul social, pentru o Românie fără sărăcie, incluzivă, solidară și responsivă la nevoile de sprijin și protecție socială ale persoanelor și grupurilor vulnerabile sau marginalizate.

Fondatorii platformei sunt:

FONSS– Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale

Confederația Caritas România

FONPC– Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil și Rețeaua Dizabnet,
care reprezintă împreuna 227 de ONG-uri.

Platforma Socială este o structură deschisă, la care pot adera federații, rețele și coaliții active în domeniul social interesate de dialogul cu autoritățile și instituțiile publice.

Suntem o rețea informală de federații și coaliții și dorim să fim o voce puternică de reprezentare a organizatiilor neguvernamentale active în domeniul incluziunii sociale, precum și a persoanelor pe care cei peste două sute de membri ai noștri le sprijină prin acțiunile lor.

Plaforma Socială susține politici publice incluzive, pentru o Românie a bunăstării, drepturilor fundamentale și justiției sociale, în context european.

Dorim să sprijinim dezvoltarea ONG-urilor din sectorul social și domeniile conexe, creșterea capacității lor de a furniza servicii de bună calitate și chiar de a-și apăra în instanță interesele lor și ale beneficiarilor lor, dacă acestea sunt încălcate.

Prin susținerea ONG-urilor din sectorul social vizam de fapt:

  1. Incluziunea tuturor persoanelor vulnerabile sau marginalizate în comunități
  2. Diminuarea sărăciei
  3. Răspuns la nevoile lor particulare de (a) protecție și (b) sprijin pentru incluziune (responsivitate la nevoi)
  4. Solidarizarea și schimbarea percepției diferitelor grupuri ale societății (mediu de afaceri, cetățeni, presă, justiție, mediul politic) față de persoanele vulnerabile sau marginalizate.

FONDATORI

Plecăm la drum FONSS- Federația Organizațiilor Neguvernamantale pentru Servicii Sociale, Confederația Caritas România, FONPC- Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil și Rețeaua Dizabnet.

Capitalul de încredere, expertiza și independența politică a federațiilor care fondează Platforma Socială sunt garanția unei construcții solide și de impact în domeniul social.

Reprezentanții acestor federații compun și primul consiliu director al Platformei sociale.

Platforma Socială este o structură deschisă, la care pot adera federațiile interesate de dialogul cu autoritățile și instituțiile publice.

ȘTIRI