Proiectul Platforma Socială este derulat de FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale în parteneriat cu: Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC, Confederația Caritas Romania și Rețeaua Dizabnet și beneficiază de o finanţare de 249.954 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2020. 

Scopul proiectului este coordonarea și îmbunătățirea  participării reprezentanților societatii civile la elaborarea și monitorizarea politicilor publice cu impact social, prin crearea Platformei Sociale din România, o coaliție națională care militează pentru politici publice responsive la nevoile sociale, care să asigure accesul cetățenilor la măsuri eficiente de protecție socială și servicii în comunitate, respectarea drepturilor fundamentale și democrație.

Obiectivele proiectului:

  1. Crearea unui departament de politici publice la nivelul Platformei Sociale pentru stabilirea unui dialog eficient, structurat și consolidat între membrii platformei și autoritățile publice de la nivel național și european, pentru respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și pentru elaborarea/monitorizarea unor politici publice responsive la nevoile sociale reale.
  2. Crearea în cadrul Platformei Sociale a unui corp de juriști și avocați pledanți care să asigure sprijinul juridic necesar în actiunile de tip watchdog, în litigiile cu autoritățile publice locale sau centrale, în procesele de elaborare/consultare a proiectelor legislative, pe durata proiectului.
  3. Dezvoltarea unei comunicări profesioniste in interiorul și exteriorul Platformei Sociale prin crearea unui departament de comunicare al Platformei Sociale, pentru un management eficient al comunicarii in interiorul platformei și reflectarea corectă a realităților sociale, a rolului ONG-urilor și a pozițiilor Platformei Sociale față de diverse situații/decizii/probleme cu impact social.

Asistență pentru ONG-uri

În cele 30 de luni de proiect, minimum 200 de ONG-uri românești furnizoare de servicii sociale, medicale și educaționale pentru grupuri vulnerabile (copii, familii, vârstnici, persoane cu dizabilități, etc.) vor avea sprijinul Platformei sociale.

Aceștia vor fi profesionalizați în domenii precum advocacy și comunicare eficientă, vor beneficia de mai multe formări profesionale prin webinarii și seminarii, consiliere juridică și promovare.

Consiliere juridica pentru membrii Platformei Sociale

In cadrul Platformei Sociale este asigurat un serviciu gratuit de consiliere juridica pentru membri, pe teme care tin de : acreditarea si licentierea serviciilor sociale, legislatia asociatiilor si fundatiilor, dreptul muncii, drept administrativ, masuri de asistenta sociala si incluziune sociala a persoanelor vulnerabile (persoane cu dizabilitati, persoane varstnice, copil si familie etc.).

Serviciul este asigurat de Ximena Vermesan, consilier juridic, intre orele 9.00-17.00 (contact : ximena.vermesan@fonss.ro)

ADVOCAY

Platforma va selectarea un grup de activiști-cheie și îi va instrui pentru a avea competente sporite în advocacy. Aceștia vor fi mandatați ca reprezentanți permanenți în Parlament, ministerele de linie, organizațiile europene și Comisia europeană unde Platforma Socială va avea puncte focale de contact .

Ca intervenție, urmare a creerii acestei conectări cu zona decizională națională și europeană, Platforma Socială va realiza acțiuni de advocacy sau va elabora documente de pozitie, recomandari de politică publică, propuneri de schimbări legislative și rapoarte de monitorizare a politicilor cu impact social (național si european).  

Formarea  specialiștilor

Platforma sociala va selecta un grup de minimum trei juristi și avocati pledanți care vor fi instruiți în aspecte specifice care țin de spețe legate de legislația din social și Drepturile Omului.  

Aceștia vor asista membrii platformei în litigiile din sectorul social și vor lucra pe propuneri legislative.

De asemenea Platforma Socială va forma un grup de jurnaliști (inclusiv de investigație) pentru ilustrarea corectă a realității sociale și a rolului ONG-urilor din sectorul social și va profesionaliza reprezentanții ONG pentru comunicare eficientă.