Mai multe articole

Prima pagină » Mai multe articole » Selectăm activiști cheie pentru activitatea de advocacy

Selectăm activiști cheie pentru activitatea de advocacy

Selectam activiști cheie pentru activitatea de advocacy a Platformei Sociale din România, mai precis în instituții pe care le considerăm importante pentru domeniul nostru, așa numitele ”puncte focale”.

Vom creea două grupe de activiști cheie:

 • colegi fără cunoștințe de advocacy (dar care  doresc să învețe să implementeze acțiuni eficiente de  advocacy și să-și dezvolte competențele, sub îndrumare, în mod practic),
 • colegi care au competențe de comunicare, au ajuns deseori să reprezinte organizațiile, unii chiar le coordonează și vor să se instruiască suplimentar.

Dorim ca aceștia să sprijine dezvoltarea Platformei Sociale, ca voce puternică a sectorului social.

Persoanele interesate de a deveni activiști cheie vor beneficia de un programul de pregătire excepțional în advocacy, adaptat nivelului lor.

Programul de pregătire va cuprinde: experiențe de relație cu politicienii, eliminarea barierelor de comunicare cu decidenții, tehnici de perfecționare a specialistului în advocacy, discurs public cu impact.

Pe lângă formarea ce se va realiza în cadrul proiectului, beneficiul cel mai mare e cel de a exersa practic, în situații reale, sub îndrumarea colegilor experimentați a competențelor dobândite.

Ce alte beneficii au cei ce participă la acest program?

 • Formarea teoretică și practică. Pe lângă formarea ce se va realiza în cadrul proiectului, beneficiul cel mai mare e cel al posibilității de a exersa practic, în situații reale, competențele dobândite.
 • Networking. Un alt beneficiu este crearea unei retele de colaboratori în domeniul și în instituțiile cu care va lucra fiecare.
 • Schimbul de experiență. Practic, prin faptul că vom lucra impreună, persoane din mai multe organizații/federații, colegii noștri vor beneficia de un  schimb de bune practici și chiar de o posibilitate de evaluare a nivelului la care fiecare lucrează.
 • Motivarea ca angajat. Experimentarea și inovarea, posibilitatea creșterii competențelor într-un alt domeniu decât cel al activității de zi cu zi, sunt motivante pentru un angajat care își dorește să performeze.
 • Cunoașterea sectorului public și a mediului politic. Proiectul va oferi acces la informații din instituții publice și/sau politice, în care în mod normal nu pătrundem în activitatea noastră și, implicit, o viziune mai largă asupra contextului în care ne desfășurăm activitatea.
 • Îmbunătățirea sectorului social. Contribuirea la creșterea Platformei Sociale va avea și un beneficiu indirect, deoarece obictivele pe care le urmprim se vor răsfrânge în mod pozitiv la nivelul întregului sector social.

Cum se va face înscrierea în program?

Fiecare solicitant va scrie un email pe adresa secretariat@plaformasociala.ro până la data de 1 martie 2022 a.c. în care va preciza:

 • Numele și prenumele aplicantului
 • Organizatia din care face parte

Vor fi atașate:

 1. Scrisoare de recomandare din partea conducerii organizației care îl angajează,
 2. CV,
 3. Scrisoare de motivație.

După primirea email-urilor, aplicații vor fi programați la un interviu în cadrul căruia se vor verifica:

 • Capacitatea de relaționare (comunicare, inteligență emoțională)
 • Existența unui minim de cunoștințe în domeniul pe care aplicantul în consideră relevant pentru el,
 • Cunoașterea funcționării instituțiilor publice/Parlamentului.

Alegerea persoanelor care vor fi incluse în programul de advocacy se va face ținând cont de rezultatele evaluării candidatului și de necesitatea de a acoperi  domenii diferite din sectorul social, astfel încât să se poată face distribuția pe puncte focale.

Aplicantului i de va comunica decizia luată în urma acestei evaluări. O decizie negativă nu va însemna că respectiva persoană nu va putea participa la curs. Având în vedere că e un curs online, există posibilitatea participării mai multor persoane decât sunt necesare pe proiect, dar colegul respectiv nu va intra în partea de formare practică.

Colegi fără competențe de advocacy dar care își doresc să învețe să facă advocacy și să-și dezvolte competențele sub îndrumare în mod practic

Cerințe minime:

 • Studii superioare;
 • Recomandare din partea angajatorului;
 • Motivație puternică de susținere a sectorului social;
 • Bună cunoaștere a domeniului în care lucrează, atât în ceea ce privește informațiile tehnice, cât și legislația/procedurile aplicate;
 • Nivel bun de comunicare;
 • Inteligență emoțională dezvoltată și cunoșterea limbajului nonverbal;
 • Capacitate de concentrare și de sesizare a detaliilor;
 • Dorință de însușire a unor informații și de experimentare a unor situații noi;
 • Competențe tehnice de IT al nivel mediu (redactare, prezentari, internet și conectare pe platforme de întălniri);
 • Competențe de redactare corectă și succintă a textelor în limba română;
 • Disponibilitatea asumării în regim de voluntariat a unor sarcini de maximum 25 de ore/lună, pentru o perioadă de minim 6 luni.

Colegi care au competențe de comunicare, au ajuns deseori să reprezinte organizațiile, unii chiar le coordonează, și vor să se instruiască suplimentar și să sprijine dezvoltarea Platformei Sociale, ca voce a sectorului social.

Cerințe minime:

 • Cele de mai sus la care se adaugă:
 • Sentimentul responsabilității oamenilor din societatea civilă față de evoluțiile sociale;
 • Dorința de a promova schimbarea benefică pentru grupurile vulnerabile;
 • Capacitate de negociere;
 • Capacitatea comportamentului adecvat situației;
 • Capacitatea de analiză a informațiilor din social, viziune și expertiză care să-i permită sugerarea de soluții la probleme ce țin direct de domeniul de competență;
 • Capacitatea de argumentare și prezentare în public a unui punct de vedere;
 • Posibilitatea realizării a maximum doua deplasări/proiect la București, pe durata proiectului, cu acoperirea costurilor din proiect;
 • Disponibilitatea a maximum 25 de ore/luna de activitate voluntară.

Obligațiile celor care se înscriu în proiect

 • Participare la formare;
 • Cunoașterea modului de funcționare a Platformei sociale;
 • Respectarea ROI a Platfomei Sociale;
 • Monitorizarea de site, mass media, etc. – pentru a cunoaște noutățile legate de instituția/activitatea/domeniul de monitorizat;
 • Colaborarea cu ministerul/parlamentul, prin identificarea persoanelor resursă sau decidente în aceste structuri,
 • Crearea unor legături de colaborare instituțională cu angajatii acestor structuri – aparat tehnic central și conexiunile din teritoriu;
 • Cunoașterea legislației și a principelelor teme/subiecte care au legătură cu punctul focal alocat
 • Relaționare cu colegii (organizații din federațiile/rețelele partenere) în vederea consultării și obținerii feedbackului când acesta este necesar;
 • Reprezentarea organizației la evenimente publice și consultarile/activitățile de la punctul focal monitorizat;
 • Redactarea documentelor de comunicare și advocacy;
 • Colaborare cu juriștii Platformei Sociale, în situații în care este necesar să se lucreze sub asistența acestora;
 • Persoană de contact pentru instituția selectată ca punct focal, preluarea de informații de la punctul focal, trimiterea de puncte de vedere către punctul focal alocat.
Caută articolele din platformă