Mai multe articole

Prima pagină » Mai multe articole » Adresă către Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Categorie:

Adresă către Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Prin prezentul document Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS participă la procesul de consultare publică asupra HOTĂRÂRII pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Precizăm că apreciem modificările pozitive apărute în prezentul act normativ, cum ar fi creșterea sumelor de la 250 lei la 1000 lei și de la 175 lei la 600 lei și, totodată, apreciem și flezibilizarea metodei de depunere a  documentelor.

Considerăm însă că HG are două omisiuni importante, așa că, în baza Legii 52/2003, în numele organizațiilor noastre membre (44 furnizori privați de servicii sociale), avem următoarele două solicitări cu privire la actul normativ în discuție:

Solicitarea nr. 1:

Includerea pe lista de servicii eligibile a serviciilor rezidențiale – (8790CR-C-I) cu o capacitate mai mică de 12 locuri, care funcționează la nivelul ONG-urilor ca servicii rezidențiale de tip familial și care sunt acreditate MMPS.

PREVEDEREA PROPUSĂ SPRE CONSULTAREPropunerea organizațiilor membre ale FONSS
Centre neeligibile, conform prezentul proiect H. Centre de plasament, (8790 CR-C-I), cu excepția celor pentru care există contracte de finanțare în derulare pentru proiecte de închidere  Centre neeligibile,, conform prezentul proiect H) Centre de plasament, (8790 CR-C-I), cu excepția celor pentru care există contracte de finanțare în derulare pentru proiecte de închidere și a centre de plasament (8790CR-C-I) cu o capacitate mai mică de 12 locuri.

Precizăm căunii dintre membrii noștri dețin servicii rezidențiale de capacitate mică pentru copiii și tinerii fără sprijin parental și care au primit o măsură de plasament conform prevederilor legale.

În atare condiții, pentru ca și aceste servicii să beneficieze de subvenție în baza Legii 34/1998, vă solicităm să introduceți modificarea de mai sus.

Motivăm această propunere prin faptul că cu același cod (8790CR-C-I) figurează atât Centre de plasament, (8790 CR-C-I) cu excepția celor pentru care există contracte de finanțare în derulare pentru proiecte de închidere cât și Centre de plasament (8790CR-C-I) cu o capacitate mai mică de 12 locuri.

Excluderea de la subvenționare a serviciilor rezidențiale de tip familial ale organizațiilor neguvernamentale, cu o capacitate de maximum 12 ar afecta foarte grav finanțarea actuală și ar pune în pericol funcționarea acestor servicii și ar dispărea una din puținele surse publice de finanțare pe care statul român le asigură acestor furnizori, în ciuda responsabilităților legale constituite pentru aceștia sau transferate către ei.

Solicitarea nr. 2

Includerea între serviciile eligibile pentru subvenție și a serviciilor pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane precum și la asistent maternal desfășurate de ONG-uri, (8790 SF-C) – art II punctul 1, lit q).

Sunt puține organizatii neguvernamentale care și-au dezvoltat rețea proprie de asistenți maternali, dar noi considerăm că este o direcție care ar trebui sa fie dezvoltată și încurajată.

Suma din subvenție pentru fi utilizată pentru acoperirea salariului asistentului maternal. Pentru asistența maternală, suma poate să fie cea de 600 lei pentru serviciile sociale de zi, la domiciliu sau în comunitate.

Justificare suplimentară:

După cum știți, autoritățile publice au refuzat sistematic să demareze procesele normale de contractare a serviciilor organizațiilor neguvernamentale prin achiziție publică, invocând de fiecare dată argumente de ordin bugetar, administrativ, sau au organizat deseori incorect aceste proceduri (de exemplu, fără a contracta serviciile la valoarea egală cu standardul minim de cost). Nu există încă sancțiuni pentru acele autorități județene (foarte numeroase, din păcate),  care nu au asigurat finanțarea corectă a serviciilor alternative oferite de organizațiile neguvernamentale pentru copiii cu măsură de plasament. In acest context, subvenționarea rămâne încă un mecanism important de finanțare pentru serviciile furnizate de organizațiile non-profit.

Reamintim că organizațiile neguvernamentale au fost cele care au preluat copiii din structurile rezidențiale de mare capacitate ale statului și au oferit modele performante de servicii alternative în raport cu instituționalizarea inițială a copiilor și tinerilor. Gradul ridicat de incluziune și viață independentă al tinerilor care părăsesc structurile de tip familial ale organizațiilor neguvernamentale este datorat unui management performant, centrat pe copil și pe nevoile acestuia, în contextul său de viață și cu respectarea tuturor drepturilor sale fundamentale.

Neeligibilitatea acestor servicii,  la mecanismul de subvenționare prevăzut de Legea 34/1998 va conduce la privarea acestora de singura sursă de finanțare publică ce a fost asigurată relativ predictibil de către autoritățile statului, pentru acest tip de servicii. Și deși aceste sume reprezintă doar o mică parte din costul real al serviciilor respective, prejudiciul creat de eliminarea acestei surse de finanțare este enorm.

În absența acestui mecanism de subvenționare, serviciile rezidențiale de capacitate mică ale organizațiilor neguvernamentale vor fi nevoite să se închidă, iar cei aprox. 500 de copii și tineri vulnerabili din organizațiile membre ale federației noastre vor trebui să fie preluați de către DGASPC.

De asemenea, precizăm că există în continuare nevoia funcționării acestor centre de plasament de tip familial de capacitate mică și a asistenților maternali din serviciile private.  Rețeaua de asistenți maternali publică nu este suficient de dezvoltată pentru a acoperi închiderea centrelor de plasament. De asemenea, unii copiii din aceste centre, au o cazuistică deosebit de dificilă și de cele mai multe ori- asistenții maternali, nu reușesc să acopere acest tip de probleme și fac cerere de reintoarcere a copiilor în instituțiile de tip rezidențial.

Nu credem că în acest moment direcțiile județene au capacitatea de a transfera 500 de copii unor asistenți maternali și, în plus, este important de menționat că tinerii și copiii afectați de această măsură sunt incluși în prezent în programe școlare, de consiliere și suport pentru viață independentă, de pregătire vocațională etc., în serviciile actuale. Perturbarea acestor activități și servicii esențiale pentru copii va afecta dezvoltarea și echilibrul lor, atât timp cât schimbarea modului lor de îngrijire nu se face progresiv, pe baza unui plan atent pregătit cu toți actorii cheie din acest proces, inclusiv copiii.

Suntem susținătorii fermi ai procesului de dezinstituționalizare și milităm activ pentru acest proces, alături de organizațiile membre ale altor federații importante din România (FONPC, Confederația Caritas, Federația Organizațiilor Neguvernamentale din Transilvania, Federația Dizabnet etc). În contextul subfinanțării cronice a sistemului de servicii sociale, acest demers va avea, în opinia noastră, efecte foarte grave asupra furnizorilor privați de servicii de tip familial, care asigură în prezent servicii alternative de îngrijire de o calitate ridicată pentru copiii și tinerii vulnerabili, fără sprijin parental.

Vă solicităm, prin urmare, să luați în considerare cele două observații ale noastre:

  1. eligibilitatea la subvenționare a serviciilor rezidențiale de tip familial cu o capacitate mai mică de 12 locuri
  2. eligibilitatea pentru subvenționare a serviciilor pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane precum și la asistent maternal, (8790 SF-C) – art II punctul 1, lit q).

Solicităm de asemenea, în baza Legii 52/2003, organizarea dezbaterii publice a acestui act normativ important pentru finanțarea serviciilor sociale. Având în vedere că traversăm o perioadă de pandemie, sugerăm ca dezbaterea să fie în format online.

Reamintim faptul că FONSS este o federație alcătuită din 44 organizații furnizoare de servicii sociale, care implementează un număr de 128 servicii sociale acreditate și deservesc în total un număr de peste 4500 beneficiari, în 12 județe ale țării.

Aceste servicii sociale se adresează unor categorii foarte diversificate de beneficiari: copii și familii vulnerabile, victime ale violenței domestice și ale taficului de persoane, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane care se confruntă cu adicții, persoane fără adăpost, copii și tineri care provin din sistemul de protecție specială sau care părăsesc sistemul etc.

Caută articolele din platformă