Mai multe articole

Prima pagină » Mai multe articole » Puncte de vedere cu privire la Legea privind unele măsuri deocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale

Puncte de vedere cu privire la Legea privind unele măsuri deocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale

Domnule Prim Ministru,
Domnule Ministru,
FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, CNDR – Consiliul
Național al Dizabilității din România, FEDRA – Federația pentru Drepturi și Resurse pentru
Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist, ROTSA – Rețeaua Organizațiilor în Autism, Incluziune
România- Federatia organizatiilor pentru persoane cu dizabilitati intelectuale, Federația de părinți
Sindrom Down România, FOPCD – Federația Organizaţiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități
și Federația Dizabnet apreciază necesitatea și utilitatea pe care o are proiectul de act normativ
recent avizat Legea privind unele măsuri de ocrotire pentru unele persoane cu dizabilități
intelectuale și psihosociale.
Apreciem că realizarea acestui act normativ a fost dificilă și a necesitat o cunoaștere profundă a
realităților existenței persoanei cu dizabilități intelectuale și psihosociale și a sistemului de
asistență socială, pe lângă capacitatea de a propune texte de lege clare.
Din analiza actului normativ constatăm că, în forma actuală, nu toate aspectele reglementate sunt
clare şi fără echivoc, ceea ce considerăm că va avea efect negativ asupra aplicării acestei legi în
practică. Există riscul unor decizii arbitrare, a lipsei ocrotirii dorite pentru persoanele cu dizabilități
intelectuale și psihosociale și se creează un sentiment de insecuritate accentuată în rândul părinților
persoanelor cu dizabilități și al persoanelor cu dizabilități grave, ale căror afectări pot evolua spre
situații de dizabilitate intelectuală sau psihosocială.
Încă din faza conceperii acestui act normativ, o parte dintre noi am solicitat să fim consultați asupra
modului în care se realizează această lege, fără a obține această permisiune. Cei care nu au fost
acceptați în grupul de lucru au făcut o sumă de observații și le-au transmis prin membrii grupului
de lucru. Unele au fost acceptate, altele ignorate, iar la final a rezultat documentul care a fost pus
în dezbatere publică în iulie 2021. Așteptarea noastră era ca în urma consultării publice din luna
iulie să existe un dialog cu asociațiile de părinți și celelalte ONG-uri care lucrează cu persoanele
cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Nu s-a întâmplat așa, ba chiar actul normativ avizat de
Guvern în această etapă are un conținut diferit față de textul publicat pe site în luna iulie, cu
modificări pe alocuri substanțiale, de fond.
În aceste condiții, domnule Prim Ministru, domnule Ministru al Justiției, vă solicităm să
organizați de urgență una sau mai multe sesiuni de informare a părinților persoanelor cu
dizabilități intelectuale și psihosociale, precum și pentru persoanele cu dizabilități însele,
pentru a răspunde tuturor îngrijorărilor și întrebărilor legitime ale acestora, în raport cu
actualul proiect de lege.
Mai mult, considerăm că Ministerul Justiției ar avea astfel ocazia ca, ascultând punctele noastre
de vedere, să formuleze o sumă de amendamente care să elimine situațiile care ar putea expune
persoanele cu dizabilități intelectuale unor abuzuri potențiale și să clarifice toate aspectele
neclare/interpretabile.
Apreciem că interesul nostru este comun deoarece atât dumneavoastră, în calitate de reprezentanți
ai autorităților publice, cât și noi, în calitate de părinți și reprezentanți ai persoanelor cu dizabilități,
ne dorim în egală măsură protecția eficientă a persoanelor cu dizabilități intelectuale și
psihosociale și respectarea drepturilor lor fundamentale.
O reformă de asemenea amploare, care implică mai multe nivele de decizie ale autorităților
administrative și judecătorești, și care are un impact major asupra vieții persoanelor cu dizabilități
intelectuale și a familiilor lor, nu are șanse de reușită dacă nu este făcută în parteneriat cu
organizațiile acestora și nu este pregătită în detaliu.
Ne îngrijorează cu precădere perioada de tranziție la noul cadru instituțional generat de această
legislație, legislația subsecventă necesară pentru a susține aceste modificări și nu în ultimul rând,
pregătirea profesioniștilor care să facă evaluarea persoanei asupra căreia se instituie o măsură de
protecție.
Apreciem tendința de modernizare a legii și efortul făcut pentru realizarea acestui act normativ de
ocrotire a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Vă cerem însă insistent să
acționăm împreună pentru a ne asigura că eliminăm toate ambiguităţile și completăm actul
normativ cu prevederi care să ne garanteze că persoanele adulte cu dizabilități intelectuale și
psihosociale nu vor risca, în situația în care vor rămâne fără protecția familiei, să fie deposedată
de bunurile lor și să ajungă captive în centre de îngrijire nepotrivite pentru ele. Dorim, de
asemenea, să ne asigurăm că actualul act normativ reprezintă o protecție reală în fața riscului ca
persoana cu dizabilitate să fie deservită de terțe persoane care nu au calificarea, cunoștințele sau
atitudinea potrivite pentru a-i respecta deciziile, interesele și drepturile fundamentale.
Va solicităm să ne comunicați disponibilitatea și data/date sesiunilor de informare/dialogi cu
organizațiile persoanelor cu dizabilități și organizațiile de părinți, la adresa de e-mail
comunicare@fonss.ro (persoană de contact Mihaela Steliana Munteanu).
Își asumă acest document:
FONSS- Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale- 44 ONG-uri dintre
care 23 în domeniul dizabilității
CNDR- Consiliul Național al Dizabilității din România- 26 membri, prin filiale și sucursale
membrii noștri reprezintă peste 300 000 de persoane cu dizabilități
FEDRA- Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist-
19 ONG-uri ale părinților copiilor cu TSA și care reprezintă aproximativ 2000 de persoane cu
dizabilități
ROTSA- Rețeaua Organizațiilor în Autism – 86 ONG-uri membre, însemnând 4000 de persoane
cu dizabilități reprezentate
Federatia Incluziune- 20 ONG-uri membre
Federația Dizabnet – 50 ONG-uri membri
FOPCD- Federația Organizaţiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități- 19 ONG-uri membre,
însemnând peste 500 de persoane cu dizabilități reprezentate
Federatia de părinți Sindrom Down România – 21 ONG-uri membre

Caută articolele din platformă