Mai multe articole

Prima pagină » Mai multe articole » Invitație depunere oferte pentru achiziția serviciilor de organizare evenimente
Categorie:

Invitație depunere oferte pentru achiziția serviciilor de organizare evenimente

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, cu sediul în Iași, strada Gându nr.10A, vă invită să depuneți oferte pentru achiziția unor servicii de organizare a Forumului Național al Serviciilor Sociale, în cadrul proiectului ”Platforma Socială din România”, finanțat prin programul Active Citizens Fund (EEA Grants). Evenimentul va avea loc in perioada 20-23 noiembrie 2023 (patru zile).

 • Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS,  cu sediul în Iași, strada Gându nr.10A, vă invită să depuneți oferte pentru achiziția unor servicii de organizare a Forumului Național al Serviciilor Sociale,  în cadrul proiectului ”Platforma Socială din România”, finanțat prin programul Active Citizens Fund (EEA Grants). Evenimentul va avea loc in perioada 20-23 noiembrie 2023 (patru zile).
 • Obiectul achiziției:  

Servicii hoteliere – Cod CPV: 5510000-1

Servicii de catering – Cod CPV: 5552000-1

Servicii de reuniuni și conferinte organizate la hotel – Cod CPV 55120000-7

Bugetul estimativ al contractului:  21.940 euro cu TVA

 • Sursa de finanțare: Programul Active Citizens Fund (EEA Grants), implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.
 • Procedura de achiziție – Selectie de oferte potrivit Procedurii de realizare a achizitiilor in cadrul programului Active Citizens Fund România.
 • Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț.
 • Modalitatea de transmitere a ofertei:
 • Prin e-mail, la adresele: office@fonss.ro și diana.chiriacescu@fonss.ro  trebuie să includă atât propunerea tehnică cât și propunerea financiară exprimată în lei, cu TVA evidențiat distinct. Oferta tehnică și financiară va fi însoțită de documentele support menționate în continuare.

Sau

 • Prin poștă/curier sau depunere directă, în plic închis, la adresa: FONSS, Strada Maior Alexandru Campeanu nr.58, București, sector 1, cod poștal 011238.
 • Termenul limită de depunere a ofertei: 27 octombrie ora 15.00
 • Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc la adresa: FONSS, Strada Maior Alexandru Campeanu nr.58, București, sector 1, cod poștal 011238, pe data de 27 octombrie la ora 15.15.
 • Criterii de calificare:

Cerința nr.1:

Se va prezenta Declarația privind eligibilitatea, în conformitate cu Formularul nr.2

În cazul în care ofertantul este reprezentat de către o persoană împuternicită, în cazul persoanelor juridice, alta decât cea menționată în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, se solicită împuternicirea (Formularul nr.2) respectivei persoane, care semnează Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea, precum și restul documentelor depuse în ofertă.

Cerința nr.2

Se va prezenta Declarația pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese, în conformitate cu Formularul nr.3.

Detalii aici: https://fonss.ro/wp-content/uploads/Invitatie-depunere-cerere-de-oferte-pentru-organizarea-unui-eveniment-national_FONSS.pdf

Caută articolele din platformă